Mátrix Suli Általános Iskola

ahol élmény a tanulás

A Mátrix Suli Általános Iskola egy olyan magán általános iskola, ahol a tanulás öröm és élmény. Családias, stresszmentes légkörben készítjük fel a gyerekeket a jövő kihívásaira. A 21.században a vezető cégek magasan képzett és megbízható munkavállalókat keresnek: korszerű, magas szintű ismeretekkel, technológiai jártassággal, kiváló elemző-, kommunikációs és együttműködési készségekkel rendelkező, kezdeményező, kreatív és felelősséget vállalni tudó fiatalokat.
Az alap tantárgyak mellett ezért iskolánkban nagy hangsúlyt fektetünk a készségek fejlesztésére és a személyiség fejlesztésére is. Változatos oktatási módszerek alkalmazásával, érdekes projektmunkákkal, változatos szakkörökkel biztosítjuk a tanítás magas színvonalát.
A mindennapi angol órák a biztos nyelvtudást és a nyelvvizsgát is biztosítják.
Jóga órák, indulat kezelés, stressz kezelés, zenei és művészeti órák segítenek a nyugodt légkör megteremtésében.
​​​​A rohanó világban itt biztonságban érezheti magát minden gyerek és rajtuk keresztül szüleik is.

A tanulás legyen öröm és élmény! “Öröm, pozitív érzelmi hangoltság nélkül nincs hatékony tanulás.” (Vekerdy Tamás idézi Freund Tamás agykutatót)

PedagógiánkPedagógiánk
 • Szeretet, családi légkör:  a biztosíték arra, hogy a gyerekek nyitottak, felszabadultak, közlésre és befogadásra egyaránt készek legyenek.
 • Egyéni bánásmód
  Hisszük, hogy minden gyermek képes fejlődni és tehetséges valamiben. Egyéni fejlesztéssel és tehetséggondozással segítünk, hogy minden diákunk rátaláljon a saját útjára.
 • Elfogadó közösség
  Iskolánk támogató szemléletmódú. A tanárok-diákok szeretetteljes, bizalmi légkörben töltik a mindennapjaikat, a gyerekek örömmel, boldogan érkeznek az iskolába!
 • Profi csapat
  Tanáraink, diákjaink a jelentkezést követően többfordulós felvételi eljáráson, majd próbanapokon vesznek részt, ezután válnak a MátrixSuli közösség tagjává.
 • OSZTÁLYlétszám, nyelvvizsga
  Osztályainkba maximum 15 kisdiák jár, így a tananyag gyorsabb elsajátítása mellett sok idő jut a készségek fejlesztésére. Mindennapos angol nyelvoktatást biztosítunk iskoláinkban. Alsó tagozatos diákjaink anyanyelvi környezetben, tankönyvek nélkül, sok eszközzel, játékosan
  ismerkednek az angol nyelvvel. Felsőben a beszédcentrikusságot megtartva, aktivitást serkentő, a beszélt nyelvre fókuszáló oktatás eredményeként nyolcadikban akár középfokú nyelvvizsgát is megszerezhetnek tanulóink.
 • A jövő emberei
  már más jellegű kompetenciákra szorulnak. A lexikális tudás helyett a kreativitás, problémamegoldási képesség, kooperációs készségek, önálló tanulás képessége, az önismeret,
  a kíváncsiság, vállalkozói szellem áll a fókuszban, ezért mi ezek fejlesztését állítjuk a középpontba.
  Különböző, változatos tanítási repertoárral haladunk a célunk felé; az élménypedagógia, projektoktatás, pozitív pszichológia, differenciálás, drámapedagógia, kooperatív tanulás, tanulásmódszertan, művészetterápia módszereit használva.
 • Küldetési nyilatkozatunk:
  A mi általános iskoláinkban a gyermek:
  - szeretetteljes környezetben, stresszmentesen fejlődik,
  - a folyamatosan változó világban gyakorlatorientált oktatást kap,
  - önállóan gondolkodó, sikeres, boldog személyiséggé válik.

Őszi beiskolázási program

Őszi beiskolázási programunk keretében már november 30-ig kiértesítjük leendő elsőseinket a sikeres felvételről. Szülői tájékoztató Nyílt nap Iskolakopogtató rendezvényeken mutatjuk be iskolánkat leendő elsős tanulóinknak.


 • Dátum: 2022.09.26. 20:00 - 2022.11.30. 19:19

Tudjon meg többet
AlapÍtónk
                

Sipos Etelka

Iskolánk igazgatójának nem rendhagyó tanévnyitó beszéde

Kedves Szülők, Kedves Gyerekek, és Kedves Tanár társaim!
Immár elkezdjük iskolánk történetében a 4. tanévet. Óriási felelősséget vállaltunk fel iskolánk üzemeltetésével, hiszen a Szülők legféltettebb kincsüket bízták ránk, és áldoznak is érte anyagilag is, hogy a legjobb körülményeket teremtsük meg gyermekeiknek. Bízom abban, hogy a szülői elvárásoknak megfelelünk. Gyermekszerető pedagógusaink erre a legnagyobb garancia, akik kis létszámban képesek minden gyermek egyéni fejlődését támogatni, minden gyermeket abba az irányba fejleszteni, amerre a gyermek szívesen halad. Legyenek céljai, erős jövőképe és öröme, ha ezekre ránéz. Nyílt szívvel, őszinte lelkesedéssel várja a holnapot.
Magam személy szerint nagy reményeket táplálok a 2022/2023-as tanév elé. Nem azért, mert könnyű év lesz. Sőt! Talán az eddigi legnehezebb ha kívülre tekintünk. De a mi kis közösségeinket nem érintheti meg a világban lévő félelem. Mi kollégáinkkal, a fenntartóval egész nyáron azon dolgoztunk, hogy minden szükséges eszközt előteremtsünk, mindent megfelelően előkészítsünk a tanévkezdéshez. Örömmel tudatom, nálunk nincs pedagógushiány. Tanítóink, szaktanáraink a helyükön vannak.
 • Minden osztályunknak mindhárom intézményünkben megfelelő szakos tanár tanítja a tananyagot. De nem ám átlag tanítók, tanárok! Hanem olyanok, akiknek csillog a szeme!
 • Óriási lelkesedéssel fogtak neki augusztusban a tervezésnek.
 • Mindannyian EGY-ként tudják, hogy a legfontosabb amit tenniük kell: a test-lélek-szellem egységben való kezelése, védelme, fejlesztése. Így lesz boldog a gyermek, és így a szülő is. Így tanul örömmel, és sajátítja el a megfelelő tananyagot szinte játszva. Aki ennél is többet szeretne, lehetősége van nálunk önmagát kipróbálni több területen is.
 • Biztonság-tudás-öröm a következő hármas egység. Mi többet akarna a Szülő-Gyermek-Tanár „hármasa”? Ha ugyanazt akarja együttműködve mindhárom főszereplő, mi rossz lehet? Végre ezt is elértük. A szülőkkel a közös célunk, hogy a gyereknek a legjobbat adjuk minden területen. Ezt meg tudjuk tenni a legjobb pedagógusokkal és maximum 15 fő diákkal egy osztályban.
Környezetünk:
 • Mindhárom épületünkben tiszta, felújított helyszín, szép termek várják tanulóinkat
 • Befektetünk megújuló energiaforrásokra, hogy ne legyen nagy gond a fűtési számla. Nálunk a 21 celsius fok minden teremben meglesz télen.
 • Mi kizárólag csak jelenléti oktatást tervezünk minden hétköznapra. Sőt beterveztük, hogy segítünk azon szülőknek is, akiknek otthon kellene maradniuk kisiskolás gyermekükkel ha más iskolákban bezárás lesz.  
 • Helyszíneink mindegyikén új osztályokat indíthattunk el. Budaörsön nemcsak felmenő rendszerben 6. osztályunk lett, de igény volt a 7. osztály indítására is. Kecskeméten elindult 5. osztályunk is. Budapesten a Kós Károly téri iskolánkban pedig már két 8. osztályunk elballagott 9-9 fővel (akiket oda vettek fel, ahova szerettek volna menni). Mostani végzőseinknek is drukkolunk.
 • Némelyik osztályunkban - főleg Budaörsön - már szinte betelt a betervezett 15 fős létszám.
Több tudás, mint választási lehetőség:
 • A tanítási órákon nem „csepegtetett tudást” adunk, hanem blokkokban terveztük a tanórákat, hogy jobban megmaradjon a tudás tanulóinkban, és minden pedagógusunk megtanulta, hogyan küszöbölje ki a tanulás három akadályát.
 • Tanulóinknak módja van minden délutánra választani érdekesnél érdekesebb 1-1 külön foglalkozást, szakkört. 
 • Sok-sok tanulmányi versenyen vehet részt az a tanuló, aki azt szívesen teszi. Előző tanévben is több tantárgyból volt több dobogós gyermekünk, akikre büszkék vagyunk.
 • A havi kirándulásainkat összekötjük a természettudományos tantárgyainkkal, hogy még élményszerűbb legyen oktatásunk.
A jövőről:
 • Aki első osztálytól tanulja nálunk az angol nyelvet, 8. osztályban középfokú nyelvvizsgára visszük, remélve, mindenki sikerrel jár. Most 4.-es ez az évfolyamunk, illetve 3.-osak Budaörsön (mert ott egy évvel később kezdtünk).
 • Az ECDL vizsga megszerzését is kitűztük 8.-ra tanulóinknak. A gyerekek nagyon értenek a számítógéphez, csak az alaptudásuk rendszerezése hiányzik. Ezt meg kell tanítani, mert később nagy hasznát veszik.
 • A jövő tanévtől bejön a tanórákba a német nyelv is. Addig szakkörként választható.
Fontos információ, hogy a 7. és 8. osztályos tanulóink a szakmák többségébe bele tudnak tekinteni, hiszen szakképző iskolánk is elindul 24 szakmával. Így akár meg is láthatják melyik az irány, amit további éveikben szeretnének követni.
Bízom abban, hogy a hármas egység (szülő-diák-tanár) mindegyik résztvevője maximálisan megelégedve zárja ezt a tanévet.
Élményekkel teli, szeretetteljes, eredményes tanévet kívánok minden résztvevőnek.
Sipos Etelka
igazgató
Abban hiszünk, hogy nincs legjobb módszer, hanem létezik az a gyermek, aki számára nekünk (szülőknek és tanítóknak együtt, közösen) kell megtalálnunk az életkori sajátosságainak, fejlettségének, képességeinek, és a teherbírásának leginkább megfelelőt. Tanáraink módszertani szabadsága pedig lehetővé teszi a személyre szabott módszerek alkalmazását.
Minden hétköznap, 7:30-tól érkeznek a gyerekek és beszélgető körrel kezdenek.
Reggeli után tanulási idő van, az alsósoknak az osztálytanítójukkal, a felsősöknek szaktanárokkal.
A tanulási idő végéig (14 óráig) kérjük, hogy legyenek bent a gyerekek, utána a szülő szabad döntése meddig marad, milyen programon vesz részt gyermeke. Általában mindenki maradni akar, mert jók a szakkörök, szeretnek együtt lenni, és sok az állandó jellegű külső program is.


Igen, iskolánk ilyen szempontból átjárható és az év folyamán is fogadjuk a diákokat.
Az év közben csatlakozó diákoknak próbahéten kell részt venniük.
Az a gyermek, aki az egész napot az intézményben tölti, nem visz haza házi feladatot. A nálunk oktató szakemberek a legjobb tudásuk szerint adják át a tananyagot, abban az órakeretben, ami a lehetőségükre áll, ebben a kis osztálylétszám is a segítségünkre van.
Minden nap találkoznak az angol nyelvvel. A kicsik még csak “fürdőznek” benne, a nagyok már elmélyülnek. 8. év végére mindenki nyelvvizsgát tesz. Célunk, hogy sok különböző eszközzel, beszéd centrikusan, aktivitást serkentően, a mai beszélt nyelvet sajátítsák el diákjaink.
A távoktatás még inkább rámutatott mennyire fontos a digitális eszközök használata, a programok ismerete. Iskolánkban folyamatosan jelen vannak a digitális eszközök, a tanmenetnek megfelelően használjuk őket, a diákok megtanulják a prezentáció készítést, az internet használatot, különböző programok ismeretét.
Csak bizonyos százalékban, amennyiben gyermeke SNI besorolással rendelkezik vegye fel velünk személyesen a kapcsolatot.
A tanév a rendeletben szabályozott állami tanévvel egyenlő hosszúságú. A tanulók a nyarat otthon töltik. Táborok szervezésével segítünk a szülőknek a nyári szünidőben.
Karrier
 Jelentkezz a MátrixSuliba!
Csatlakozz családias, magán általános iskolánkhoz és dolgozzunk együtt több mint 100 család és kisgyermek fejlődéséért!
Az alábbi űrlap kitöltésével jelentkezz és munkatársunk felveszi veled a kapcsolatot!

Miért válaszd a MátrixSulit?

 • Magán általános iskolánkban az osztálylétszámok 15 főben maximalizáltak
 • Hiszünk a jó tanári közösség erejében
 • Együtt dolgozunk a MátrixSuli jövőjéért, ez számunkra nem csak munka, örülünk, hogy közösen alkothatunk
 • Szeretünk csapatépítő programokon közösen rész tvenni
 • Ha szereted a kihívásokat, újdonságokat köztünk a helyed
 • Szakmai tudásod kiteljesedhet, nagy fokú alkotói szabadságot kapsz munkád során
 • Pedagógia munkánkat a sokszínűségre építjük, ezért nincs kizárólagossága egyetlen pedagógiai módszernek sem
 • Izgalmas projektekben veszünk részt
 • Személyközpontú, differenciált oktatás, inspiráció, kreatív gondolkodás vár rád közösségünkben.

Jelenleg minden pozíciónk betöltött, azonban folymatosan keresünk új kollégákat bővülő létszámunk miatt.
Önéletrajzodat küldd az info@matrixsuli.hu email címre. Kérdés esetén központi számainkon kereshetsz: 0670/770 2256

Nem vált be a jelenlegi suli a gyermekednek? 😕 
Szeretnéd már végre boldognak látni otthon és az iskolában egyaránt? 🙂

📲 Kérjük add meg elérhetőségeid és felvesszük Veled a kapcsolatot! 👇👇