Mátrix Suli Általános Iskola

ahol élmény a tanulás

Sajnáljuk, a regisztrációs időszak lejárt.

Őszi beiskolázási program

Őszi beiskolázási programunk keretében már november 30-ig kiértesítjük leendő elsőseinket a sikeres felvételről. 📍Nyílt napjainkon 9 órától az érdeklődő szülők bepillantást nyerhetnek mindennapjainkba 📍Iskolakopogtató rendezvényeken 16 órától mutatjuk be iskolánkat leendő elsős tanulóinknak. Játékos foglalkozás keretében mérjük fel a hozzánk jelentkező gyermekek iskolaérettségét.


 • Dátum: 2022.11.30. 09:00 - 2022.11.30. 11:00

Tudjon meg többet
A Mátrix Suli Általános Iskola egy olyan magán általános iskola, ahol a tanulás öröm és élmény. Családias, stresszmentes légkörben készítjük fel a gyerekeket a jövő kihívásaira. A 21.században a vezető cégek magasan képzett és megbízható munkavállalókat keresnek: korszerű, magas szintű ismeretekkel, technológiai jártassággal, kiváló elemző-, kommunikációs és együttműködési készségekkel rendelkező, kezdeményező, kreatív és felelősséget vállalni tudó fiatalokat.
Az alap tantárgyak mellett ezért iskolánkban nagy hangsúlyt fektetünk a készségek fejlesztésére és a személyiség fejlesztésére is. Változatos oktatási módszerek alkalmazásával, érdekes projektmunkákkal, változatos szakkörökkel biztosítjuk a tanítás magas színvonalát.
A mindennapi angol órák a biztos nyelvtudást és a nyelvvizsgát is biztosítják.
Jóga órák, indulat kezelés, stressz kezelés, zenei és művészeti órák segítenek a nyugodt légkör megteremtésében.
A rohanó világban itt biztonságban érezheti magát minden gyerek és rajtuk keresztül szüleik is.

Jelentkezés:
A jelentkezés menete
A Mátrix Suli Általános Iskola az ország egész területéről fogad diákokat, az év során folyamatos lehetőség van beiratkozásra, átjelentkezésre a szabad férőhelyek függvényében.

Felvételi eljárásunk többlépcsős, fontos szempontunk, hogy az osztály csoportdinamikája, közössége, egysége az új tanuló által gazdagodjon, valamint a szülő elvárásai, értékrendje és az iskola pedagógiai programja összhangban legyen.

Jelentkezéshez / érdeklődéshez kérjük, töltsék ki az iskola oldalán lévő jelentkezési űrlapot. Az űrlap kitöltése a kapcsolatfelvételére szolgál, nem jár kötelezettséggel, a felvételi eljárásunk díjtalan. Ezt követően iskolatitkárunk felveszi Önökkel a kapcsolatot.

Részletes információkért nyissa meg az Önhöz legközelebbi iskolánk oldalát.A tanulás legyen öröm és élmény! “Öröm, pozitív érzelmi hangoltság nélkül nincs hatékony tanulás.” (Vekerdy Tamás idézi Freund Tamás agykutatót)

Pedagógiánk imagePedagógiánk image
 • Szeretet, családi légkör:  a biztosíték arra, hogy a gyerekek nyitottak, felszabadultak, közlésre és befogadásra egyaránt készek legyenek.
 • Egyéni bánásmód
  Hisszük, hogy minden gyermek képes fejlődni és tehetséges valamiben. Egyéni fejlesztéssel és tehetséggondozással segítünk, hogy minden diákunk rátaláljon a saját útjára.
 • Elfogadó közösség
  Iskolánk támogató szemléletmódú. A tanárok-diákok szeretetteljes, bizalmi légkörben töltik a mindennapjaikat, a gyerekek örömmel, boldogan érkeznek az iskolába!
 • Profi csapat
  Tanáraink, diákjaink a jelentkezést követően többfordulós felvételi eljáráson, majd próbanapokon vesznek részt, ezután válnak a MátrixSuli közösség tagjává.
 • OSZTÁLYlétszám, nyelvvizsga
  Osztályainkba maximum 15 kisdiák jár, így a tananyag gyorsabb elsajátítása mellett sok idő jut a készségek fejlesztésére. Mindennapos angol nyelvoktatást biztosítunk iskoláinkban. Alsó tagozatos diákjaink anyanyelvi környezetben, tankönyvek nélkül, sok eszközzel, játékosan
  ismerkednek az angol nyelvvel. Felsőben a beszédcentrikusságot megtartva, aktivitást serkentő, a beszélt nyelvre fókuszáló oktatás eredményeként nyolcadikban akár középfokú nyelvvizsgát is megszerezhetnek tanulóink.
 • A jövő emberei
  már más jellegű kompetenciákra szorulnak. A lexikális tudás helyett a kreativitás, problémamegoldási képesség, kooperációs készségek, önálló tanulás képessége, az önismeret,
  a kíváncsiság, vállalkozói szellem áll a fókuszban, ezért mi ezek fejlesztését állítjuk a középpontba.
  Különböző, változatos tanítási repertoárral haladunk a célunk felé; az élménypedagógia, projektoktatás, pozitív pszichológia, differenciálás, drámapedagógia, kooperatív tanulás, tanulásmódszertan, művészetterápia módszereit használva.
 • Küldetési nyilatkozatunk:
  A mi általános iskoláinkban a gyermek:
  - szeretetteljes környezetben, stresszmentesen fejlődik,
  - a folyamatosan változó világban gyakorlatorientált oktatást kap,
  - önállóan gondolkodó, sikeres, boldog személyiséggé válik.
Abban hiszünk, hogy nincs legjobb módszer, hanem létezik az a gyermek, aki számára nekünk (szülőknek és tanítóknak együtt, közösen) kell megtalálnunk az életkori sajátosságainak, fejlettségének, képességeinek, és a teherbírásának leginkább megfelelőt. Tanáraink módszertani szabadsága pedig lehetővé teszi a személyre szabott módszerek alkalmazását.
Minden hétköznap, 7:30-tól érkeznek a gyerekek és beszélgető körrel kezdenek.
Reggeli után tanulási idő van, az alsósoknak az osztálytanítójukkal, a felsősöknek szaktanárokkal.
A tanulási idő végéig (14 óráig) kérjük, hogy legyenek bent a gyerekek, utána a szülő szabad döntése meddig marad, milyen programon vesz részt gyermeke. Általában mindenki maradni akar, mert jók a szakkörök, szeretnek együtt lenni, és sok az állandó jellegű külső program is.


Igen, iskolánk ilyen szempontból átjárható és az év folyamán is fogadjuk a diákokat.
Az év közben csatlakozó diákoknak próbahéten kell részt venniük.
Az a gyermek, aki az egész napot az intézményben tölti, nem visz haza házi feladatot. A nálunk oktató szakemberek a legjobb tudásuk szerint adják át a tananyagot, abban az órakeretben, ami a lehetőségükre áll, ebben a kis osztálylétszám is a segítségünkre van.
Minden nap találkoznak az angol nyelvvel. A kicsik még csak “fürdőznek” benne, a nagyok már elmélyülnek. 8. év végére mindenki nyelvvizsgát tesz. Célunk, hogy sok különböző eszközzel, beszéd centrikusan, aktivitást serkentően, a mai beszélt nyelvet sajátítsák el diákjaink.
A távoktatás még inkább rámutatott mennyire fontos a digitális eszközök használata, a programok ismerete. Iskolánkban folyamatosan jelen vannak a digitális eszközök, a tanmenetnek megfelelően használjuk őket, a diákok megtanulják a prezentáció készítést, az internet használatot, különböző programok ismeretét.
Csak bizonyos százalékban, amennyiben gyermeke SNI besorolással rendelkezik vegye fel velünk személyesen a kapcsolatot.
A tanév a rendeletben szabályozott állami tanévvel egyenlő hosszúságú. A tanulók a nyarat otthon töltik. Táborok szervezésével segítünk a szülőknek a nyári szünidőben.
AlapÍtónk image
                

Sipos Etelka

Iskolánk igazgatójának nem rendhagyó tanévnyitó beszéde

Kedves Szülők, Kedves Gyerekek, és Kedves Tanár társaim!
Immár elkezdjük iskolánk történetében a 4. tanévet. Óriási felelősséget vállaltunk fel iskolánk üzemeltetésével, hiszen a Szülők legféltettebb kincsüket bízták ránk, és áldoznak is érte anyagilag is, hogy a legjobb körülményeket teremtsük meg gyermekeiknek. Bízom abban, hogy a szülői elvárásoknak megfelelünk. Gyermekszerető pedagógusaink erre a legnagyobb garancia, akik kis létszámban képesek minden gyermek egyéni fejlődését támogatni, minden gyermeket abba az irányba fejleszteni, amerre a gyermek szívesen halad. Legyenek céljai, erős jövőképe és öröme, ha ezekre ránéz. Nyílt szívvel, őszinte lelkesedéssel várja a holnapot.
Magam személy szerint nagy reményeket táplálok a 2022/2023-as tanév elé. Nem azért, mert könnyű év lesz. Sőt! Talán az eddigi legnehezebb ha kívülre tekintünk. De a mi kis közösségeinket nem érintheti meg a világban lévő félelem. Mi kollégáinkkal, a fenntartóval egész nyáron azon dolgoztunk, hogy minden szükséges eszközt előteremtsünk, mindent megfelelően előkészítsünk a tanévkezdéshez. Örömmel tudatom, nálunk nincs pedagógushiány. Tanítóink, szaktanáraink a helyükön vannak.
 • Minden osztályunknak mindhárom intézményünkben megfelelő szakos tanár tanítja a tananyagot. De nem ám átlag tanítók, tanárok! Hanem olyanok, akiknek csillog a szeme!
 • Óriási lelkesedéssel fogtak neki augusztusban a tervezésnek.
 • Mindannyian EGY-ként tudják, hogy a legfontosabb amit tenniük kell: a test-lélek-szellem egységben való kezelése, védelme, fejlesztése. Így lesz boldog a gyermek, és így a szülő is. Így tanul örömmel, és sajátítja el a megfelelő tananyagot szinte játszva. Aki ennél is többet szeretne, lehetősége van nálunk önmagát kipróbálni több területen is.
 • Biztonság-tudás-öröm a következő hármas egység. Mi többet akarna a Szülő-Gyermek-Tanár „hármasa”? Ha ugyanazt akarja együttműködve mindhárom főszereplő, mi rossz lehet? Végre ezt is elértük. A szülőkkel a közös célunk, hogy a gyereknek a legjobbat adjuk minden területen. Ezt meg tudjuk tenni a legjobb pedagógusokkal és maximum 15 fő diákkal egy osztályban.
Környezetünk:
 • Mindhárom épületünkben tiszta, felújított helyszín, szép termek várják tanulóinkat
 • Befektetünk megújuló energiaforrásokra, hogy ne legyen nagy gond a fűtési számla. Nálunk a 21 celsius fok minden teremben meglesz télen.
 • Mi kizárólag csak jelenléti oktatást tervezünk minden hétköznapra. Sőt beterveztük, hogy segítünk azon szülőknek is, akiknek otthon kellene maradniuk kisiskolás gyermekükkel ha más iskolákban bezárás lesz.  
 • Helyszíneink mindegyikén új osztályokat indíthattunk el. Budaörsön nemcsak felmenő rendszerben 6. osztályunk lett, de igény volt a 7. osztály indítására is. Kecskeméten elindult 5. osztályunk is. Budapesten a Kós Károly téri iskolánkban pedig már két 8. osztályunk elballagott 9-9 fővel (akiket oda vettek fel, ahova szerettek volna menni). Mostani végzőseinknek is drukkolunk.
 • Némelyik osztályunkban - főleg Budaörsön - már szinte betelt a betervezett 15 fős létszám.
Több tudás, mint választási lehetőség:
 • A tanítási órákon nem „csepegtetett tudást” adunk, hanem blokkokban terveztük a tanórákat, hogy jobban megmaradjon a tudás tanulóinkban, és minden pedagógusunk megtanulta, hogyan küszöbölje ki a tanulás három akadályát.
 • Tanulóinknak módja van minden délutánra választani érdekesnél érdekesebb 1-1 külön foglalkozást, szakkört. 
 • Sok-sok tanulmányi versenyen vehet részt az a tanuló, aki azt szívesen teszi. Előző tanévben is több tantárgyból volt több dobogós gyermekünk, akikre büszkék vagyunk.
 • A havi kirándulásainkat összekötjük a természettudományos tantárgyainkkal, hogy még élményszerűbb legyen oktatásunk.
A jövőről:
 • Aki első osztálytól tanulja nálunk az angol nyelvet, 8. osztályban középfokú nyelvvizsgára visszük, remélve, mindenki sikerrel jár. Most 4.-es ez az évfolyamunk, illetve 3.-osak Budaörsön (mert ott egy évvel később kezdtünk).
 • Az ECDL vizsga megszerzését is kitűztük 8.-ra tanulóinknak. A gyerekek nagyon értenek a számítógéphez, csak az alaptudásuk rendszerezése hiányzik. Ezt meg kell tanítani, mert később nagy hasznát veszik.
 • A jövő tanévtől bejön a tanórákba a német nyelv is. Addig szakkörként választható.
Fontos információ, hogy a 7. és 8. osztályos tanulóink a szakmák többségébe bele tudnak tekinteni, hiszen szakképző iskolánk is elindul 24 szakmával. Így akár meg is láthatják melyik az irány, amit további éveikben szeretnének követni.
Bízom abban, hogy a hármas egység (szülő-diák-tanár) mindegyik résztvevője maximálisan megelégedve zárja ezt a tanévet.
Élményekkel teli, szeretetteljes, eredményes tanévet kívánok minden résztvevőnek.
Sipos Etelka
igazgató
Karrier image
 Jelentkezz a MátrixSuliba!
Csatlakozz családias, magán általános iskolánkhoz és dolgozzunk együtt több mint 100 család és kisgyermek fejlődéséért!​

Miért válaszd a MátrixSulit?

 • Magán általános iskolánkban az osztálylétszámok 15 főben maximalizáltak
 • Hiszünk a jó tanári közösség erejében
 • Együtt dolgozunk a MátrixSuli jövőjéért, ez számunkra nem csak munka, örülünk, hogy közösen alkothatunk
 • Szeretünk csapatépítő programokon közösen rész tvenni
 • Ha szereted a kihívásokat, újdonságokat köztünk a helyed
 • Szakmai tudásod kiteljesedhet, nagy fokú alkotói szabadságot kapsz munkád során
 • Pedagógia munkánkat a sokszínűségre építjük, ezért nincs kizárólagossága egyetlen pedagógiai módszernek sem
 • Izgalmas projektekben veszünk részt
 • Személyközpontú, differenciált oktatás, inspiráció, kreatív gondolkodás vár rád közösségünkben.

Jelenleg minden pozíciónk betöltött, azonban folyamatosan keresünk új kollégákat bővülő létszámunk miatt.
Önéletrajzodat küldd az info@matrixsuli.hu email címre.
Kérdés esetén központi számainkon kereshetsz: 0670/770 2256

Mit kell tudni a Mátrix Suli Általános Iskoláról?
Az utóbbi évtizedekben Magyarországon az állami és egyházi általános iskolák mellett méltó helyet kaptak a magánfenntartású iskolák is. A Mátrix Suli Általános Iskola 4 éve működik sikerrel, immáron három tagintézménnyel: Budapesten, Budaörsön és Kecskeméten.
Alapítványi üzemeltetésben lévő iskolánk a központilag előírt nemzeti alaptanterv tantárgyi szabályozói alapján végzi minőségi pedagógiai munkáját. Nem alternatív iskola tehát, hanem a nemzeti alaptanterv előírásait követve alakítottuk ki iskolánk sajátos arculatát.
Nagy hangsúlyt fektetünk a készségek és a személyiség fejlesztésére. Jó kommunikációs-és együttműködési készségekkel rendelkező, kreatív, boldog és felelősséget vállalni tudó fiatalokat nevelünk, akik képesek problémákat azonosítani és megoldani, kitartóak és érzelmi intelligenciájuk magas szintű.
Tanóráink menete eltér a hagyományos iskolai módszerektől. A hatékonyság érdekében kisebb létszámú, legfeljebb 15 fős osztályokkal működünk, és gyakran tömbösítjük a tananyagot, érdekes projektekben tanulunk. Óráinkon előtérbe kerülnek a kooperatív tanulást, az együttműködést és a tevékenységközpontú, aktív tanulást támogató pedagógiai módszerek. Modern pedagógiai, élménypedagógiai módszereink lehetővé teszik, hogy iskolán kívüli helyszíneken tanuljunk. Fontosnak tartjuk kiépíteni, hogy az irányított tevékenységek mellett a diákok önállóan tervezzék és szervezzék tanulási folyamataikat, felelősséget vállaljanak saját kötelességükért és feladataikért. Szüntelenül változó világunkban érzékenyen reagálunk a gyermekek igényeire. Nincs csengő, a tanórák hossza és felépítése rugalmasan változhat. Célunk, hogy tanulóink magas szintű tudással rendelkezzenek, szívesen járjanak iskolába, megízleljék a tanulás örömét, megőrizzék kíváncsiságukat, nyitottságukat és érdeklődésüket. Iskolánk ehhez biztosít megfelelő hátteret a pedagógusoknak és a hozzánk járó gyermekeknek.
Iskolánkban a nemzeti alaptanterv követésével biztosítjuk az átjárhatóságot bármely általános iskolába, és felelősséggel készítjük fel tanulóinkat a középiskolai továbbtanulásra. Pedagógiai munkánk sikerét jelzi, hogy tanulóink több tanulmányi versenyt nyertek, többen nyelvvizsgát tettek, s immáron két ballagó osztályunk mindegyik tanulóját oda vették fel továbbtanulni, ahova menni szeretett volna.
Nálunk a gyermek az első. Az ő jövője a legfontosabb. Elkötelezett, magas szakmai szintű pedagógusokkal dolgozunk mindhárom intézményünkben. Felső tagozaton teljes a szakos ellátottság. A test-lélek-szellem hármas egység fontosságát tartjuk szem előtt általános iskolánkban. Anélkül nem is jönnének örömmel tanulóink nap mint nap.
A Mátrix Suliba járó gyermekeket minden nap szeretettel fogadjuk és a szülőkkel együttműködve gonddal neveljük, egyéni odafordulással segítjük. Hiszünk abban, hogy ők a legjobbat kapják nevelésből, oktatásból. Ezért büszkék is arra, hogy ők a „Mátrixba” járnak, és mi is büszkék vagyunk rájuk.
Tudjuk és tapasztaljuk, hogy minden gyermek jó valamiben. Pedagógusaink igyekeznek megtalálni és gondozni ezt a tehetséget annak érdekében, hogy minden Mátrixos tanulónk önbizalommal, tudással felvértezett egyedi személyiség legyen, aki megállja a helyét az életben. Ezért dolgozunk elkötelezetten.
Várjuk az Ön gyermekét is iskolánkba!
Sipos Etelka
igazgató

Alapítói misszió image
Nem vált be a jelenlegi suli a gyermekednek? 😕 
Szeretnéd már végre boldognak látni otthon és az iskolában egyaránt? 🙂

📲 Kérjük add meg elérhetőségeid és felvesszük Veled a kapcsolatot! 👇👇

Pedagógiai program

Szervezeti és működési szabályzat

Házirend

közzétételi lista

2022 / 2023 tanév munkaterve