Mit kell tudni a Mátrix Suli Általános Iskoláról?
Az utóbbi évtizedekben Magyarországon az állami és egyházi általános iskolák mellett méltó helyet kaptak a magánfenntartású iskolák is. A Mátrix Suli Általános Iskola 4 éve működik sikerrel, immáron három tagintézménnyel: Budapesten, Budaörsön és Kecskeméten.
Alapítványi üzemeltetésben lévő iskolánk a központilag előírt nemzeti alaptanterv tantárgyi szabályozói alapján végzi minőségi pedagógiai munkáját. Nem alternatív iskola tehát, hanem a nemzeti alaptanterv előírásait követve alakítottuk ki iskolánk sajátos arculatát.
Nagy hangsúlyt fektetünk a készségek és a személyiség fejlesztésére. Jó kommunikációs-és együttműködési készségekkel rendelkező, kreatív, boldog és felelősséget vállalni tudó fiatalokat nevelünk, akik képesek problémákat azonosítani és megoldani, kitartóak és érzelmi intelligenciájuk magas szintű.
Tanóráink menete eltér a hagyományos iskolai módszerektől. A hatékonyság érdekében kisebb létszámú, legfeljebb 15 fős osztályokkal működünk, és gyakran tömbösítjük a tananyagot, érdekes projektekben tanulunk. Óráinkon előtérbe kerülnek a kooperatív tanulást, az együttműködést és a tevékenységközpontú, aktív tanulást támogató pedagógiai módszerek. Modern pedagógiai, élménypedagógiai módszereink lehetővé teszik, hogy iskolán kívüli helyszíneken tanuljunk. Fontosnak tartjuk kiépíteni, hogy az irányított tevékenységek mellett a diákok önállóan tervezzék és szervezzék tanulási folyamataikat, felelősséget vállaljanak saját kötelességükért és feladataikért. Szüntelenül változó világunkban érzékenyen reagálunk a gyermekek igényeire. Nincs csengő, a tanórák hossza és felépítése rugalmasan változhat. Célunk, hogy tanulóink magas szintű tudással rendelkezzenek, szívesen járjanak iskolába, megízleljék a tanulás örömét, megőrizzék kíváncsiságukat, nyitottságukat és érdeklődésüket. Iskolánk ehhez biztosít megfelelő hátteret a pedagógusoknak és a hozzánk járó gyermekeknek.
Iskolánkban a nemzeti alaptanterv követésével biztosítjuk az átjárhatóságot bármely általános iskolába, és felelősséggel készítjük fel tanulóinkat a középiskolai továbbtanulásra. Pedagógiai munkánk sikerét jelzi, hogy tanulóink több tanulmányi versenyt nyertek, többen nyelvvizsgát tettek, s immáron két ballagó osztályunk mindegyik tanulóját oda vették fel továbbtanulni, ahova menni szeretett volna.
Nálunk a gyermek az első. Az ő jövője a legfontosabb. Elkötelezett, magas szakmai szintű pedagógusokkal dolgozunk mindhárom intézményünkben. Felső tagozaton teljes a szakos ellátottság. A test-lélek-szellem hármas egység fontosságát tartjuk szem előtt általános iskolánkban. Anélkül nem is jönnének örömmel tanulóink nap mint nap.
A Mátrix Suliba járó gyermekeket minden nap szeretettel fogadjuk és a szülőkkel együttműködve gonddal neveljük, egyéni odafordulással segítjük. Hiszünk abban, hogy ők a legjobbat kapják nevelésből, oktatásból. Ezért büszkék is arra, hogy ők a „Mátrixba” járnak, és mi is büszkék vagyunk rájuk.
Tudjuk és tapasztaljuk, hogy minden gyermek jó valamiben. Pedagógusaink igyekeznek megtalálni és gondozni ezt a tehetséget annak érdekében, hogy minden Mátrixos tanulónk önbizalommal, tudással felvértezett egyedi személyiség legyen, aki megállja a helyét az életben. Ezért dolgozunk elkötelezetten.
Várjuk az Ön gyermekét is iskolánkba!
Sipos Etelka
igazgató

Alapítói misszió image