A tanulás legyen öröm és élmény! “Öröm, pozitív érzelmi hangoltság nélkül nincs hatékony tanulás.” (Vekerdy Tamás idézi Freund Tamás agykutatót)

PedagógiánkPedagógiánk
 • Szeretet, családi légkör:  a biztosíték arra, hogy a gyerekek nyitottak, felszabadultak, közlésre és befogadásra egyaránt készek legyenek.
 • Egyéni bánásmód
  Hisszük, hogy minden gyermek képes fejlődni és tehetséges valamiben. Egyéni fejlesztéssel és tehetséggondozással segítünk, hogy minden diákunk rátaláljon a saját útjára.
 • Elfogadó közösség
  Iskolánk támogató szemléletmódú. A tanárok-diákok szeretetteljes, bizalmi légkörben töltik a mindennapjaikat, a gyerekek örömmel, boldogan érkeznek az iskolába!
 • Profi csapat
  Tanáraink, diákjaink a jelentkezést követően többfordulós felvételi eljáráson, majd próbanapokon vesznek részt, ezután válnak a MátrixSuli közösség tagjává.
 • OSZTÁLYlétszám, nyelvvizsga
  Osztályainkba maximum 15 kisdiák jár, így a tananyag gyorsabb elsajátítása mellett sok idő jut a készségek fejlesztésére. Mindennapos angol nyelvoktatást biztosítunk iskoláinkban. Alsó tagozatos diákjaink anyanyelvi környezetben, tankönyvek nélkül, sok eszközzel, játékosan
  ismerkednek az angol nyelvvel. Felsőben a beszédcentrikusságot megtartva, aktivitást serkentő, a beszélt nyelvre fókuszáló oktatás eredményeként nyolcadikban akár középfokú nyelvvizsgát is megszerezhetnek tanulóink.
 • A jövő emberei
  már más jellegű kompetenciákra szorulnak. A lexikális tudás helyett a kreativitás, problémamegoldási képesség, kooperációs készségek, önálló tanulás képessége, az önismeret,
  a kíváncsiság, vállalkozói szellem áll a fókuszban, ezért mi ezek fejlesztését állítjuk a középpontba.
  Különböző, változatos tanítási repertoárral haladunk a célunk felé; az élménypedagógia, projektoktatás, pozitív pszichológia, differenciálás, drámapedagógia, kooperatív tanulás, tanulásmódszertan, művészetterápia módszereit használva.
 • Küldetési nyilatkozatunk:
  A mi általános iskoláinkban a gyermek:
  - szeretetteljes környezetben, stresszmentesen fejlődik,
  - a folyamatosan változó világban gyakorlatorientált oktatást kap,
  - önállóan gondolkodó, sikeres, boldog személyiséggé válik.